หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์แต่งชุดนักรบโบราณประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ “ค่ายมวยครูเที่ยง” ค่ายฝึกมวยของพระยาพิชัยดาบหัก ทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สร้างกระแส Soft Power ของจังหวัดอุตรดิตถ์

Translate »