หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ” ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อม ป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง ตามนโยบายของรัฐบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันละฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เตรียมเปิดกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือ” ประจำปี 65 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้มาตรการ Covid – 19

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ อ.ดอยเต่า เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันระดับอำเภอ พร้อมร่วมกิจทำแนวกันไฟ บริเวณทะเลสาบดอยเต่า

Translate »