ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้มีพิธีการจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กับ โรงเรียนมัธยมในจังหวัดแพร่

Translate »