ข่าวทั่วไป

จังหวัดอุตรดิตถ์ประกาศเจตนารมณ์ ความร่วมมือการขับเคลื่อนจังหวัด และส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มเครือข่ายขับเคลื่อนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดคุณธรรม 9 กลุ่มเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

แจ้งภัยทางออนไลน์

เมื่อวานนี้ (29มิ.ย. …
Translate »