หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พังงา – มอบผ้าห่มพระราชทานแก่นักเรียน จำนวน 122 ผืน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35เพื่อให้ช่วยเหลือบุตรหลานผู้ประสบภัยและเด็กผู้ควรได้รับโอกาส ให้เข้าเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ให้เป็นคนดีของสังคม

Translate »