หมวดหมู่: ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไป

อำเภอฟากท่า​ อุตรดิตถ์​มอบบ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ

Translate »