หมวดหมู่: ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไป

พิธีมหามงคลสู่ขวัญหลวงนครน่านแด่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่ง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

Translate »