กองบุญเพื่อพัฒนารพ.ลองโดยกลุ่มรักเมืองลองขอเชิญร่วมทำบุญ เพื่อสมทบทุนเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

0
(0)
image_print

พระครูสิริสุเมธากร เจ้าคณะอำเภอลอง เจ้าอาวาสวัดบ้านปง ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ เจริญพรว่า
เนื่องจากปัจจุบันโรงพยาบาลลอง มีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายเพิ่มขึ้น
เป็นจำนวนมากและผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียซึ่งในปัจจุบันผู้ป่วยจะต้องเดินทางไปรับบริการต่างอำเภอทำให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลได้รับความยากลำบากจากการเดินทาง สูญเสียรายได้เนื่องจากการหยุดงานและเสียค่าใช้
จ่ายอื่นๆเพิ่มมากขึ้น

ปัจจุบันอำเภอลอง ยังไม่มีศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเพื่อรองรับผู้ป่วย
ดังกล่าว ดังนั้น กองบุญเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลลองโดยกลุ่มรักเมืองลอง ได้ให้การ
ช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลลองในการเปิดศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
เนื่องจากโรงพยาบาลลองมีสถานที่แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดทำทางลาดขึ้นไป
ยังศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและยังพบปัญหาน้ำประปาที่ยังไม่เพียงพอต่อ
การใช้ในโรงพยาบาล รวมไปถึงยังขาดแคลนวัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการให้บริการผู้ป่วย

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทางกองบุญเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลลอง
โดยกลุ่มรักเมืองลอง ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ตามกำลังศรัทธา
โดยบริจาคได้ที่กลุ่มรักเมืองลองหรือที่โรงพยาบาลลอง
ธนาคารกรุงไทยสายาลอง
ชื่อบัญชี “เงินบริจาคของโรงพยาบาลลอง”
หมายเลขบัญชี 513- 0-24345 -5
หรือ
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาลอง ชื่อบัญชี
“กองบุญเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลลองโดยกลุ่มรักเมืองลอง”
หมายเลขบัญชี 513 – 0 – 59703 – 6
ผู้บริจาคโปรดระบุ “บริจาคเพื่อเปิดศูนย์ฟอกไต
โรงพยาบาลลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่”///

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »