เตรียมพบกับ TCDC แห่งใหม่ 10 จังหวัด ปักหมุดขับเคลื่อนและยกระดับทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความคิดสร้างสรรค์ทั่วประเทศ!

5
(1)
image_print

New TCDC in Your Area! เพราะหนึ่งในภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA คือการกระจายการเข้าถึงองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ตอบรับกับภารกิจดังกล่าว ปีนี้ CEA จึงได้ยกระดับความคิดสร้างสรรค์ครั้งใหญ่ ด้วยการผนึกกำลังกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อเฟ้นหา 10 จังหวัดในการเข้าร่วมจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center: TCDC) แห่งใหม่ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

และนี่คือรายชื่อ 10 จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกจัดตั้ง ได้แก่ เชียงราย นครราชสีมา ปัตตานี พิษณุโลก แพร่ ภูเก็ต ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุตรดิตถ์ และอุบลราชธานี โดย TCDC แห่งใหม่ใน 10 จังหวัดนี้จะเปิดให้บริการในปี 2568

CEA ขอขอบคุณทุกจังหวัดที่สนใจส่งใบสมัครคัดเลือกเข้าร่วมจัดตั้ง TCDC แห่งใหม่ และขอต้อนรับ 10 จังหวัดสู่การร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน TCDC โดย TCDC แห่งใหม่ใน 10 จังหวัดนี้ จะช่วยเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้และแหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ สำหรับประชาชน เยาวชน ผู้ประกอบการ และชุมชนในท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถด้านแข่งขันทางธุรกิจในระดับประเทศ พัฒนาการเรียนการสอนด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัด สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งรวบรวมและพัฒนาสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป

มาร่วมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองของการสร้างระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่เกิดจากการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนให้แข็งแกร่ง ยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และส่งเสริมศักยภาพทุนวัฒนธรรมที่โดดเด่นของท้องถิ่นอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

NewTCDC #CEA

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »