บรรยากาศการเลือก สว. ระดับจังหวัดของจังหวัดแพร่ เป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้ลงสมัครเดินทางมาเข้ารับคัดเลือกตั้งแต่เช้า บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

0
(0)
image_print


วันนี้ (16 มิ.ย. 67) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ บรรยากาศการเลือก สว. ระดับจังหวัดของจังหวัดแพร่เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายชนวิท พิมพิลา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดแพร่ คณะกรรมการกลางและสื่อมวลชน ร่วมสังเกตุการณ์การจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวนมาก โดยบรรยากาศคึกคักแต่เช้า ผู้สมัคร สว. ทยอยเดินทางเข้ามาลงทะเบียนก่อนเข้าห้องประชุมเพื่อทำการคัดเลือกกันอย่างพร้อมเพียงจนถึงเวลา 09.00 น. จึงทำการปิดลงทะเบียน โดยผู้สมัคร สว. ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน โดยได้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ข้อระเบียบต่างๆ อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามยังมีผู้สมัครที่เดินทางมาไม่ทันต้องโดนตัดสิทธิ์ไป 1 ราย ในส่วนของจังหวัดแพร่ มีผู้ผ่านการเลือกในระดับอำเภอทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ รวมทั้งสิ้น 185 คน ประกอบด้วยอำเภอเมือง 34 คน อำเภอเด่นชัย 23 คน อำเภอร้องกวาง 16 คน อำเภอลอง 11 คน อำเภอวังชิ้น 20 คน อำเภอสอง 23 คน อำเภอสูงเม่น 33 คน และอำเภอหนองม่วงไข่ 25 คน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่าจากการสังเกตการณ์ พบว่าทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างเรียบร้อย ยังไม่พบปัญหาใดๆ ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ซึ่งการเลือกในระดับจังหวัด เลือกรอบแรก (เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกัน) ผู้สมัครเลือกกันเองในกลุ่ม สามารถเลือกตนเองได้ และลงคะแนนให้คนอื่นได้ 1 คะแนน ผู้ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ถือเป็นผู้ได้รับเลือกขั้นต้น ผ่านเข้าไปเลือกรอบ 2 ส่วนการเลือกรอบสอง (เลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกัน) ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบจะแบ่งสาย 4 สาย โดยผู้สมัครสามารถเลือกผู้สมัครจาก “กลุ่มอื่น” ที่อยู่ในสายเดียวกัน กลุ่มละ 1 คน แต่จะเลือกจาก “กลุ่มเดียวกัน” หรือ “เลือกตัวเอง” ไม่ได้ ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรก ของแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ที่ถูกเลือกระดับจังหวัดในกลุ่มนั้น เพื่อไปเลือก สว.ระดับประเทศต่อไป ในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ต่อไป

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »