ผบ.หน่วยฝึกฯประธานเปิดการฝึกนศท.ภาคที่ตั้งปกติ

0
(0)
image_print

ผบ.หน่วยฝึกฯประธานเปิดการฝึกนศท.ภาคที่ตั้งปกติ
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมี พันโท วิโรจน์ สุขเกตุ ผบ.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 36 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนาม ณ.ที่ตั้งปกติประจำปี 2563 มีสถานศึกษาข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้มีนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 5 สถานศึกษา มี 1.วิทยาลัยการอาชีพชนแดน 2.วิทยาลับเทคโนโลยี่เซนต์นีโอศรีชนแดน โรงเรียนเสรีศึกษา โรงเรียนชนแดนวิทยาคม โรงเรียนดงขุยวิทยาคม นักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและ หญิง จำนวน 250 นาย เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีความรู้วิชาทหารในทางเทคนิคและทางยุทธวิธีก่อนจะนำไป)ฏิบัติในการฝึกภาคสนามตามกรอบดังนี้ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1และชั้นปีที่ 2 ให้มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้นมีบุคลิกลักษณะทางทหารมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยมีความรักหมู่คณะเป็นผู้มีความเสียสละต่อส่วนรวม ส่วนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 3ให้มีความรู้ระดับผู้บังคับบัญชาสามารถเป็นผู้นำหน่วยในระดับหมู่ และเพื่อให้มีความพร้อมในการควบคุมบังคับบัญชาหน่วยในการปฏิบัติการรบ มีชุดครูฝึก จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก ที่ 36 เพชรบูรณ์โดยการนำของ พันตรี บุญนาค ศรีอภัย หัวหน้าชุดครูฝึก และครูผู้กำกับ(ผกท). โรงเรียนต่างๆ ดังนี้1.ผอสุวรรณ์ ฟักผล 2.รองปิ่นโมฬี จันทสิงห์ 3.รองทองพูน สว่างจิตร4.รอง ชนินทร์ วงษ์แก้ว 5.ผกท.เศษฐา บุญเสม 6.ผกท.หญิงนฤมล จันทิมา 7.ผกท ธนวัฒน์ จันทร์?รงสว่าง 8.ผกท.ชัยวัฒน์ ม่วงดี 9 ผกท.หญิงมยุรี เหลี่ยมศรี 10.ผกท.กฤษฎา อินทับทิม 11.ผกท.สุรชัย สีทอง 12.ผกท.อิทธิพันธ์ จันทร์พุฒ ร่วมการฝึกซึ่งขณะนี้ชุดครูฝึกจาก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๖ นำทีมโดย พันตรีบุญนาค ศรีอภัย หัวหน้าชุดครูฝึก ได้ทำการฝึกวิชาทหารอยู่ในเขตพื้นที่ ภายใน ศูนย์ฝึก รร.ชนแดนวิทยาคม โดยมี ผกท.หญิง มยึรี เหลี่ยมศร และ ผกท.ชัยวัฒน์ ม่วงดี พร้อม ผกท.โรงเรียนต่าง ๆ เป็นผู้ประสานงานและรับรอง
/นายอุดมศักดิ์ เหล็กคำ/ น.ส.หัสยา ชมภู/ ภาพ/ข่าว/

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Leave a Reply

Translate »