พบอีก 20 ราย โควิด 19 จังหวัดแพร่ไม่มีท่าทีจะหยุด

3
(3)

หยุดไม่อยู่.สถานการณ์โควิด-19 จ.แพร่ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
🤒 พบผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 20 ราย
🤒 เป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงในพื้นที่ จ.แพร่ จำนวน 20 ราย
🔴 ม.7 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง 2 ราย ตรวจพบจากการค้นหาเชิงรุกActive case finding ตลาดทุ่งโฮ้ง (บ้านใกล้ผู้ป่วยที่พบก่อนนี้)
🔴 ม.7 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง 1 ราย ตรวจพบจากการค้นหาเชิงรุกActive case finding ตลาดทุ่งโฮ้ง (ขายของที่ตลาดเหมืองหม้อ)
🔴 ต.ในเวียง อ.เมือง 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง(เป็นแฟนPR1789) และทานหมูกระทะร่วมกับ PR1863
🔴 ม.2 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง PR1902 (นายจ้างที่ฟอกไตรพ.แพร่)
🔴 ม.1 ต.ป่าแดง อ.เมือง 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง PR1842(ลูก)
🔴 ม.10 ต.ป่าแดง อ.เมือง 1 ราย เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน(ผิดกฎหมาย)
🔴 ม.3 ต.แม่คำมี อ.เมือง 1 ราย ประวัติไปเฝ้า PR1903(ที่ไปฟอกไต รพ.แพร่)
🔴 ม.8 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง 2 ราย เป็นครอบครัวเดียวกันกับผู้ป่วยก่อนนี้(PR1897วันที่ 18 พ.ย.64)
🔴 ม.1 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง 1 ราย กักตัวอยู่ในLQ และเป็นครอบครัวเดียวกันกับผู้ป่วยก่อนนี้(PR1847วันที่ 10 พ.ย.64)
🔴 ม.1 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น 2 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว PR1896 (วันที่ 18 พ.ย.64)
🔴 ม.15 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น 7 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมีการพูดคุยกับ PR1894
😷 ผู้ป่วยยืนยันสะสมจำนวน 1,933 ราย
🏥 ผู้ป่วยที่ยังคงรักษาอยู่ จำนวน 64 ราย

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 3 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 3

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »