อ.สูงเม่น ขับเคลื่อนการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดินต.พระหลวง

5
(1)
image_print

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ หมู่ที่ 4 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางอดิศร พรหมอยู่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและนางสาวศุภสุตา สารดี อาสาพัฒนา จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย พร้อมนี้ ในการประชุมได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ รับสมัครสมาชิก จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง และวางแผนการดำเนินงานจัดหาทุนสมทบเข้ากองทุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานหมู่บ้านปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน บรรลุตามวัตถุประสงค์//

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »