จังหวัดแพร่สรุปผลกระทบจากพายุฤดูร้อนพัดถล่มประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 7 อำเภอ 36 ตำบล 136 หมู่บ้าน 18 ชุมชน รวม 769 หลังคาเรือน

0
(0)
image_print
         จากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุม ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 3-7 พฤษภาคม 2567 และพื้นที่จังหวัดแพร่ได้รับผลกระทบ ใยวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยเวลาประมาณ 16.00 น. ได้เกิดเหตุพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดแพร่ ทำให้บ้านเรือนราษฎร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย

      นางสาวรำพู จันต๊ะปะตุ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น สรุปรวมความเสียหายทั้งสิ้น 7 อำเภอ 36 ตำบล 136 หมู่บ้าน 18 ชุมชน 769 หลังคาเรือน ประกอบด้วย อำเภอร้องกวาง 6 ตำบล 38 หมู่บ้าน 427 ครัวเรือน อำเภอ , วังชิ้น 1 ตำบล 10 หมู่บ้าน 50 ครัวเรือน ,อำเภอ สูงเม่น 8 ตำบล 20 หมู่บ้าน 47 ครัวเรือน , อำเภอลอง 7 ตำบล 26 หมู่บ้าน 47 ครัวเรือน , อำเภอสอง 2 ตำบล 11 หมู่บ้าน 42 ครัวเรือน , อำเภอหนองม่วงไข่ 3 ตำบล 8 หมู่บ้าน 24 ครัวเรือน ,  อำเภอเมืองแพร่ 9 ตำบล 23 หมู่บ้าน 22 ครัวเรือน และเทศบาลเมืองแพร่ 18 ชุมชน

110 ครัวเรือน (วัด 5 แห่ง , โรงเรียน 6 แห่ง)
ด้านการดำเนินการและการให้ความช่วยเหลือ อำเภอ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดแพร่ จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือแล้ว

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »