ปลัด ทส. เตรียมยก ขอนแก่น นำร่องตัวอย่างแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยากจน ตามนโยบายรัฐบาล

0
(0)

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานปี 2565 ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น โดยมีนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ และมีหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 2 สวนสัตว์ขอนแก่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น ร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานในพื้นที่

โดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานของ ทส. ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทำงานร่วมกันในภาพกระทรวงฯ เป็น ทส. หนึ่งเดียว และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชน เพราะความสำเร็จของการทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

ซึ่งจังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองใหญ่ ที่มีทุกหน่วยงานของ ทส. อยู่ในพื้นที่ และมีปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องน้ำเสีย ขยะ ฝุ่น PM2.5 จึงต้องมีการวางแผนจัดการอย่างยั่งยืน และประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดชุดเคลื่อนที่เร็ว ร่วมกับอำเภอ เพื่อออกถามไถ่ ปรับทุกข์ ผูกมิตร รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ให้ประชาชนเป็นต้นทุนที่สำคัญ ช่วยในการทำงานของ ทส. รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผน ร่วมกับจังหวัด เพื่อให้ขอนแก่นเป็นพื้นที่นำร่องตัวอย่างของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและความยากจนได้ตามนโยบายรัฐบาล

พร้อมอวยพรปีใหม่ 2565 และขอบคุณทุกหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันตลอดปีที่ผ่านมา ทั้งเน้นย้ำขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงฯ ในช่วงปีใหม่นี้อย่างเคร่งครัด

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »