ผู้สูงวัยลำปาง รวมใจสร้างพลัง จัดกิจกรรมนั่งรถม้า นำแสดงตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าทางวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจด้วยทุนวัฒนธรรมชุมชน

0
(0)

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2564 เวลา 15.30 น. ที่โรงแรมลำปางเวียงทอง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยนางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน เทศบาลนครลำปาง และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ร่วมงาน “ผู้สูงวัย ร่วมใจสร้างพลัง เก๋า เก๋ เท่ แต้หนา” โดยสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดลำปาง จัดขึ้นเพื่อรวมพลังผู้สูงอายุจากตัวแทนทั้ง 13 อำเภอ ให้ตระหนักถึงคุณค่า ความมีศักดิ์ศรี เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถช่วยเหลือชุมชนและสังคม ผ่านกิจกรรมนั่งรถม้าเลาะเมืองลำปาง เตวจ่ายกาดก้อม เลือกซื้อเลือกจิมของกิ๋นบ้านเฮา ผ่อการแสดงดนตรีสามวัย สูงวัยปล่อยของ ประลองลูกหลาน จื้นบ้านฮอมฮัก ฮีดฮอยดีงาม ลำปางเมืองแห่งความสุข

งานนี้ รองผู้ว่าฯ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการเป็นประธานพิธีเปิดพื้นที่วัฒธรรม “กาดข่วงแก้ว” การพัฒนาย่านเมืองเก่าด้วยผลิตภัณฑ์ครัวเรือนจากทุนทางวัฒนธรรมชุมชนเมืองเขลางค์นคร ณ ข่วงหลวงเวียงละกอน (ลานสนามหน้ามิวเซียมลำปาง)

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »