มรภ.อุบลราชธานี ดูงานการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ม.แม่โจ้

0
(0)

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย และกองแผนงาน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาสกร นันทพานิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และ อาจารย์ ดร.ภัทรภร เจริญบุตร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในโอกาสนำทีมบุคลากรเข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2566-2570 และชมผลการดำเนินงาน ภายใต้นโยบายพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

จากนั้น อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำคณะศึกษาดูงาน เข้าเยี่ยมชมแปลงปลูกพืชกัญชาและกัญชง ณ พื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย
…………….
นิวัตร ธาตุอินจันทร์

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »