ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายตรวจเข้มด่านสกัดกั้นการป้องกันแพร่ระบาดโรคโควิด 19 และด่านตรวจ 7 วันอันตราย เข้มห้ามเรียกรับผลประโยขน์

0
(0)

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 64 เวลา 12.00 น. พล.ต.ต.ชินวิช วิชัยธนพัฒน์ ผบก.ภ.จว.เชียงราย ได้มาตรวจด่านตรวจสันถนน สภ.เกาะช้าง พบเจ้าหน้าที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ได้กำชับข้อราชการเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
1.ให้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล, ตร., ภ.5 และ ภ.จว.เชียงราย ในมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด
2.การปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติด้วยความสุภาพ เรียบร้อย ในการให้บริการต่อพี่น้องประชาชน เน้นบริการและอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดและเข้ามาในพื้นที่
3.ให้เพิ่มความเข้มในการตรวจเฝ้าระวัง , สืบสวนหาข่าวและจับกุมการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง, แรงงานต่างด้าว ทั้งขาเข้าและขาออก อันจะมีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
4. ขอให้ จนท.ปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้อุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น หน้ากาก, ถุงมือ ฯลฯ โดยเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดต่อโรคโควิด-19
5. การตั้งด่านห้ามมีการเรียกรับผลประโยชน์โดยเด็ดขาด
6. การปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ ทั้ง เสื้อผ้า ทรงผม การพกพาอาวุธและเครื่องมือสื่อสารฯลฯ
7. การตั้งจุดตรวจฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ตร.กำหนดทั้งรูปแบบและอุปกรณ์และการลงระบบ TPCC ตามนัยหนังสือ ตร.ที่ 0007.34/681 ลง 3 มี.ค.64 โดยให้ปรับลดจุดตรวจได้ ตามสถานการณ์โควิด-19 และความจำเป็นในการป้องกัน/ลดอุบัติเหตุจราจร, การลงในระบบ TPCC ยังถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ กำกับ ดูแลการปฏิบัติและรายงานผล
การตั้งจุดตรวจทุกประเภทโดยเฉพาะจุดตรวจแอลกอฮอล์ให้ถือปฏิบัติตามสั่งการโดยเคร่งครัด ,ห้ามตำรวจยืนจับกลุ่ม/เรียกตรวจคล้ายจุดตรวจโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการสกัดจับ/จับความผิดซึ่งหน้าตามกฎหมาย ,การตรวจวัดแอลกอฮอล์ให้ทำได้เฉพาะที่จุดตรวจแอลกอฮอล์เท่านั้น นอกนั้นให้นำตัวไปตรวจที่ สภ./สน. ต่อหน้า พงส.เท่านั้น
และให้ ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับออกตรวจการปฏิบัติให้เป็นไปตามสั่งการของ ตร.โดยเคร่งครัด หากพบข้อบกพร่องให้พิจารณาไปตามอำนาจหน้าที่และคำสั่ง 1212/2537 แล้วรายงานให้ ตร.ทราบตามลำดับ

ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทุกนายรับทราบ สอบถาม ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มี จึงบันทึกไว้แล้วออกตรวจต่อไป///////////

ภาพ/ข่าว.นิวัตร ธาตุอินจันทร์/ รายงาน

  

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »