ตำรวจสูงเม่นเปิด“ศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2564

0
(0)

ตำรวจสูงเม่นเปิด“ศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2564

วันเสาร์ที่   10   เมษายน   2564  เวลา 08.30 น.   ณ  หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสูงเม่น

อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

   นายศิวัช    ฟูบินทร์  นายอำเภอสูงเม่น  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์  โดยมี พ.ต.ท.ชัยรัตน์   เครื่องดี รอง ผกก.ป.สภ.สูงเม่น จว.แพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธี  

            ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ซึ่งเป็นองค์กรหลักของรัฐบาลในการบูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษา กระทรวงกลาโหม สำนักงานายกรัฐมนตรี และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน มูลนิธิร่วมกันบูรณาการและรับผิดชอบดำเนินงานตามแผนดังกล่าว โดยมี ตำรวจเป็นหน่วยบูรณาการรับผิดชอบในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย นั้น

            สถานีตำรวจภูธรสูงเม่น จังหวัดแพร่    จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเทศกาลจึงได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ได้จัดทำพิธีเปิดศูนย์บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ 2564  ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้.-

            1. เพื่อเป็นการลดและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

            2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

            3. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

            1. สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่รับผิดชอบลดลง จำนวนผู้บาดเจ็บ แสะเสียชีวิตลดลง

            2. ประชาชนมีวินัยด้านการจราจร การใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น  

จากนั้นนายอำเภอได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร กู้ภัย ตำรวจบ้าน ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »