วัดแม่ตะไคร้จัดงานบุญใหญ่ วันชาติกาล 439 ปี หลวงปู่ทวด พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ

0
(0)
image_print

วัดแม่ตะไคร้ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีใหญ่ วันชาติกาลองค์หลวงปู่ทวด ครบ 439 ปี วันละสังขาร 339 ปี หลวงปู่ทวด พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ ในชุมชนตำบลทาเหนือ เพื่อให้ศูนย์ฯเป็นฐานรองรับการทำงานด้านการบริการดูแล ระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อวันที่ 3 มี.ค.64 เวลา 08.39 น.ที่วัดแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ อุทยานหลวงปู่มวดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ พระครูวินิจสุภาจาร เจ้าคณะ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ พร้อมด้วย นายสะอาด นางเมาะ ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ ต.ทาเหนือ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ พร้อมแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ ในตำบลทาเหนือ
นายสะอาด นางเมาะ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ ต.ทาเหนือ เพื่อให้ผู้สูงอายุและบุคคลในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ 5 หมู่บ้านทุกคนได้รับการคัดกรองและการประเมินความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวัน, เพื่อให้ผู้สูงอายุติดบ้านผู้ป่วย ติดเตียงได้รับการดูแลตามสิทธิประโยชน์การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างครบถ้วนเพื่อให้ศูนย์เป็นฐานรองรับการทำงานด้านการบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสําหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อฟื้นฟูคนพิการ, พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ครอบครัวญาติชุมชนร่วมมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุร่วมกับทีมดูแลสุขภาพแบบบูรณาการครบทุกสหสาขาวิชาชีพ, สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเชิงรุกการดูแลการเยี่ยมบ้านและการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการอย่างใกล้ชิดและดำเนินกิจกรรมอื่นใดเพื่อสร้างความสุขทั้งร่างกายและจิตใจแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ เป็นต้น
ด้าน พระใบฎีกาเทียนชัย สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ เจริญพรว่า วันนี้ เป็นวันมหามงคลซึ่งทางวัดแม่ตะไคร้ ได้จัดพิธี บรวงสรวงองค์เทพเทวา อันเชิญครูบาอาจารย์ มารับรู้ว่าวันนี้ ได้มีการทำบุญใหญ่ เพราะเป็นวันชาติกาลองค์หลวงปู่ทวด ครบ 439 ปี วันละสังขาร 339 ปี หลวงปู่ทวด เป็นวันกตัญญู ครูบาอินคำ ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาส หลังมรณภาพมากว่า 35 ปี ที่ท่านได้ละสังขารไปแล้วก็เป็นวันครอบครู เป็นวันไหว้ครูบูรพาจารย์ที่เราทุกคนก็มีครูบาอาจารย์เราถือว่าวันที่ 3 มีนาคมนี้ เป็นวันมหามงคล ถือว่าได้ทำบุญทีเดียวเลย และนอกจากนี้ยังได้ทำพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการ ต.ทาเหนือ ซึ่งทางวัดได้มอบอาคารให้จัดตั้งเป็นศูนย์แห่งนี้ขึ้น ถือว่าเป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวบุคคลและองค์กรเพื่อให้การดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับบุคคลในพื้นที่โดยส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนโดยเฉพาะการบริหารดูแลในด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ผู้ป่วยติดเตียง) และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อสนับสนุนการจัดบริหารจัดการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.ทาเหนือ ได้เข้ามาใช้บริการได้ที่ศูนย์แห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์ตามเจนตนารมณ์ต่อไป.


ภาพ/ข่าว.นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »