สทนช.ภาค1จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการรับรู้ในการจัดการทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

0
(0)
image_print


เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่10มีนาคม2567ณ.ห้องนคราแอทไนน์โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1 กลุ่มประสานงานลุ่มน้ำยมนาย สมชาย อำพันกาญจน์ ปลัดจังหวัดแพร่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับลุ่มน้ำ แผนป้องกันและการแก้ไขภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม ทั้งนี้นาย อนันต์ เพ็ชร์หนู ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค1ได้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดประชุมในครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้มีวิทยากรได้มากล่าวบรรยายอธิบายแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยารน้ำ20ปีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำผ่านระบบTWP โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนโดยมีคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะกรรมการลุ่มน้ำยม คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดเข้าร่วมประชุมกว่า100คน อนึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค1ได้จัดการประชุมก็เพื่อให้ความรู้ความเฃ้าใจให้กับคณะกรรมการทั้ง3ส่วนได้มีภูมิความรู้ความเข้าใจในการปฏิบิตงาานเกี่ยวกับน้ำอาทิเช่นการจัดการน้ำอุปโภคริโภค การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต(การเกษตรและอุตสาหกรรมการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยการจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน โดยทั้งนี้การประชุมได้ดำเนินไปจนถึงเวลา17.00น.
กิตติ พรดวงจันทร์ สุโขทัย 0821632939

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »