ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำพุทธศาสนิกชนร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนพรรษาให้คงอยู่สืบไป

0
(0)
image_print


วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ วัดดอนเจดีย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมงานพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567 ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนร่วมประกอบพิธี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนพรรษาให้คงอยู่สืบไป

สำหรับประเพณีแห่เทียนพรรษานั้น สมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน โดยงานทำบุญหล่อเทียน และถวายเทียนพรรษานับเป็นประเพณีที่ดีงามสมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะได้ช่วยกันรักษา ประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จึงได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาขึ้น ระหว่าง วันที่ 10 – 21 กรกฎาคม 2567 โดยกำหนดวันดังนี้
วันหล่อเทียน 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่ วัดดอนเจดีย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วันถวายเทียน 21 กรกฎาคม 2567 เวลา 15.00 น. ที่ วัดดอนเจดีย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

//////////////////

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »