รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิด“โครงการพัฒนารายได้ชุมชนยั่งยืน ภาคเหนือ“ ณ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ตลาดสาขาลำพูน

0
(0)
image_print


ที่ องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ตลาดสาขาลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนารายได้ชุมชนยั่งยืนภาคเหนือ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ
องค์การตลาดกระทรวงมหาดไทย ตลาดสาขาลำพูน ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนช่องทางการตลาดให้เป็นตลาดต้นแบบ โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาด ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความถนัดและทรัพยากรท้องถิ่นของตลาดสาขาลำพูนที่มีอยู่ให้เกิดรายได้ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีองค์ประกอบของตลาดมาตรฐาน Go Green 6 G ซึ่งประกอบด้วย 1.Green Product 2.Green Price 3. Green Press 4.Green Process 5.Green Power 6.Green Partnership ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร (No Foam) เพื่อต่อยอดตลาดสะอาด ปราศจากโฟม ให้เกิดมาตรฐานตลาด
อีกทั้งองค์การตลาด ยังส่งเสริมและสนับสนุนระบายสินค้าล้นตลาดของจังหวัดต่างๆ โดยประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนในการระบายสินค้าให้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว พร้อมทั้ง ส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพบนพื้นฐานของความถนัดและทรัพยากรท้องถิ่นของตลาดสาขาลำพูน ให้เกิดรายได้ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน.
///////////////////
นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่-ลำพูน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »