เผยชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น สว.ระดับอำเภอทุกอำเภอในจ.แพร่

5
(1)
image_print

ผู้สื่อข่าวรายว่า เพจสนง. กกต. จังหวัดแพร่ ได้เผยแพร่
ประกาศผู้อำนวยการการ
เลือกระดับอำเภอ อำเภอทุกอำเภอ
เรื่อง บัญชีรายชื่อ
ผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอความว่าตาม สว.อ.55
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ใด้รับเลือกระดับอำเภอ
ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ
ในวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ ด๓๓ ของระเบียบคณะกรรมการ
ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ ศ.2567จึงประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับ ระตับอำเภอ ดังต่อไปนี้

โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่ เพจ สนง.กกต.จังหวัดแพร่ส่วนการเลือกระดับจังหวัดแพร่จะมีการเลือกในวันที่16มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอบจ.แพร่(กอเปา) ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่///

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »