กรมสุขภาพจิตพัฒนาระบบบริการพื้นที่เชียงใหม่ เสริมแนวทาง Patient journey และสายด่วน 1667 เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตยาเสพติด

0
(0)
image_print

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1 ล้านนา 1 และล้านนา 3 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพติดโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงแรมอโมรา ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2567 ที่ผ่านมา พร้อมนำแนวทางการบำบัดรักษา Patient journey และเพิ่มบริการสายด่วนจิตเวชยาเสพติด 1667 เข้าสู่ระบบโดยมีเป้าหมายเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตยาเสพติด

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติดในทุกเขตสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567-2568 มุ่งให้ความสำคัญที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดพัฒนามินิธัญญารักษ์ บูรณาการระบบการบำบัด รักษา ฟื้นฟูให้เป็นรูปธรรม ทบทวนกฎหมายให้เหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้สังคม พร้อมนำแนวทางการบำบัดรักษา Patient journey เข้าสู่ระบบบริการคือการค้นหาคัดกรองผ่านศูนย์คัดกรองในโรงพยาบาลและในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เพื่อประเมินพฤติกรรมผู้ป่วยแยกตามกลุ่มสี (กลุ่มอาการสีแดง มีอาการคลุ้มคลั่ง อาละวาด กลุ่มอาการสีส้ม ไม่หลับไม่นอน เดินไปเดินมา พูดจาคนเดียว หงุดหงิดฉุนเฉียว หวาดระแวง กลุ่มอาการสีเขียว เป็นกลุ่มปกติ ไม่มีอาการทางจิตเวช) โดยศูนย์คัดกรองจะต้องประเมินพฤติกรรมการใช้ยาเสพติด มีการติดตาม ส่งต่อมินิธัญญารักษ์ หรือหน่วยฉุกเฉินโรงพยาบาล ส่งจิตแพทย์ดูแลต่อหรือบำบัดในชุมชน โดยมีเป้าหมายเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด เพิ่มบริการสายด่วนจิตเวชยาเสพติด 1667 เพื่อเป็นช่องทางการให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติดและจิตเวช รับเรื่องและประสานงานที่เกี่ยวข้องด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดจากประชาชนทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้าน นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิตและผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า โรงพยาบาลสวนปรุงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตและยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1 ล้านนา 1 และล้านนา 3 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตและยาเสพติด นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 65 คน เพื่อพัฒนาระบบบริการบูรณาการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดร่วมกับมินิธัญญารักษ์อย่างครบวงจร พร้อมนำแนวทางการบำบัดรักษา Patient journey พัฒนาระบบบริการเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตยาเสพติดในชุมชนให้เกิดสังคมที่ปลอดภัยจากปัญหาทางจิตเวชและสารเสพติด โดยมี คณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาสุขภาพจิตและยาเสพติด ทีมโรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่ และทีมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นวิทยากร พร้อมเน้นย้ำสื่อสารให้ประชาชนเข้าถึงบริการสายด่วนจิตเวชยาเสพติด 1667 ปรึกษาปัญหายาเสพติดและจิตเวช หรือสอบถามการประสานงานส่งต่อหรือพบเห็นผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดที่มีอาการคลุ้มคลั่งอาละวาดไม่หลับไม่นอนโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง.////////////นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »