สำนักข่าวMAx TV​ แพร่รับงบจากรัฐบาลในการนำของนายกเศรษฐา

4.1
(7)
image_print

ผู้สื่อข่าวแมกทีวีรายงานจากรัฐบาลว่า 5,025,678,300 รัฐบาลพรรคเพื่อไทย โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี จัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 มายังจังหวัดแพร่

   ✅ สส. แพร่ ทั้ง 3 ท่าน 

ที่พ่อแม่ พี่น้องภาคภูมิใจ
ในชื่อเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรีและความดี เลือกไป นั้นได้รับมอบหมายและแต่งตัังให้ทำงานในสภาผู้แทนราษฎร ที่เป็นเรื่องที่สำคัญ และถูกต้อง โปร่งใสชัดเจน ตรวจสอบได้
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ให้แก่พี่น้องประชาชน💕

   วรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

จังหวัดแพร่ พรรคเพื่อไทย เขต 3

 ✅รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจำนวน

3,480,000,000,000 บาท

 ✅ประธานคณะอนุกรรมาธิการ

ด้านแผนงานบูรณาการ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 ✅ จำนวน 177 หน่วยงาน

วงเงินงบประมาณ
195,227,563,200 บาท

  นพ. นิยม วิวรรธนดิฐกุล 
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัด แพร่พรรคเพื่อไทย เขต 2

 ✅ รอง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2

✅ จำนวน  3   กระทรวง

กระทรวงคลัง 327,155,144,000
กระทรวงพลังงาน2,834,550,400
กระทรวงอุตสาหกรรม 4,559,742800

  นพ.ทศพร เสรีรักษ์
  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดแพร่ พรรคเพื่อไทย เขต1

 ✅ ประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแพทย์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการสาธารณสุขในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสุขภาพ  ตลอดจนการพัฒนาการรักษาเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีวงเงินงบประมาณ 165,726,241,800 บาท

รายละเอียดแผนการจัดสรรโดยพรรคเพื่อไทย มายังจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามรายละเอียดว่าที่ไหน พื้นที่ไหน หน่วยงานไหนได้อะไรมา
ผู้สื่อข่าวจะรีบติดตามมาให้อีกในเร็ววัน

ผู้แทนที่พี่น้องประชาชนคนแพร่เลือกไปจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้แก่ประเทศชาติ จะไม่ทำให้คนแพร่ผิดหวัง

จะประสานรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดและพัฒนาจังหวัดแพร่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมไปพร้อมๆกัน

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.1 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 7

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

Translate »