เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมไป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

0
(0)
image_print


เมื่อเวลา 09.30 นของวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่บริเวณลานจอดรถเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ถ.ประชานิมิตร ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผวจ.อุตรดิตถ์ประธานในพิธีเปิดโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อมไป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
โดยมีนายดิเรก สุขเกษม ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายมรกต อินทร์ภู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่ได้รับเชิญเข้าร่วมในการจัดโครงการฯในวันนี้ด้วยเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการร่วมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประเภทกิจกรรมด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกป่าและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่ด้านหลังเรือนจำ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ครั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567เพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งได้แก่ผู้ต้องขัง ผู้ถูกคุมประพฤติ เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสทำงานสาธารณประโยชน์และบริการสังคม เป็นการชดเชยความผิดที่ได้กระทำให้กับสังคมเพื่อให้ผู้กระทำผิดของกระทรวงยุติธรรมได้รับการอบรมให้ความรู้เสริมสร้างทักษะ เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้รักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนกล้าไม้สำหรับใช้ในการปลูกป่าจากสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 500 ต้น โดยกำหนดพื้นที่ในการปลูกป่าบริเวณส่วนป่าเฉลิมพระเกียรติหลังเรือนจำ และบริเวณพื้นที่เรือนจำที่ว่างเปล่า รวม 3 ไร่ระยะเวลาในการดำเนินการ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 0612928668

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »