เทศบาลตำบลช่อแฮมอบเงินช่วยเหลือวาตภัย

5
(1)
image_print

เทศบาลตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่โดยนายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านมอบเงินค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำ เป็นการเยียวยาฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย (เหตุวาตภัยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567) ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย และหลัดเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ซึ่งเงินช่วยเหลือราษฎรนี้ได้รับการพิจารณาจากการประชุมของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลช่อแฮ ซึ่งจัดให้มีการประชุมกันก่อนที่จะมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »