ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งทุกอำเภอเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา(ผภสม.)

0
(0)
image_print

670423 วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้อำเภอชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมาโดย นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง ได้เรียกประชุมหารือการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาร์ (ผภสม.) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง (ชั้น 2) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรเอกชน(NGO) ที่ให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน เข้าร่วมการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์และ หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บูรณาการความร่วมมือและเตรียมพร้อม ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีมีการอพยพหนีภัยความไม่สงบ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
/////////////

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »