น่าน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

0
(0)
image_print

น่าน จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ที่บริเวณของเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 จังหวัดน่าน จัดพิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพร และพิธีวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธี

ในการนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552 ประกาศให้วันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยตระหนักในพระปรีชาสามารถในด้านกิจกรรมอันเนื่องด้วยงานวัฒนธรรมของชาติเสมอมา โดยเฉพาะทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตร ในด้านการอนุรักษ์มรดกของชาติในสาขาต่าง ๆ เช่น พระพุทธศาสนา ภาษา วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี งานช่าง สถาปัตยกรรมและดนตรีไทย รวมทั้งได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงรักษามรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลาน พระองค์ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายสมัญญาเมื่อ พ.ศ.2531 ว่า พระเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทย และ วิศิษฏศิลปิน เมื่อ พ.ศ.2546 ซึ่งมีความหมายว่า ทรงพระปรีชาสามารถในการเป็นศิลปิน ทรงมีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรม และทรงเป็นเมธีทางด้านวัฒนธรรม ปวงพสกนิกรชาวน่านทุกหมู่เหล่า ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ที่พระองค์ได้ทรงอุทิศเวลา และทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์ และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของประเทศชาติตลอดมา

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »