เพชรบูรณ์ วัดใหม่ถ้ำแก้วจัดบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ์ภาคฤดูร้อน

5
(4)
image_print


***เมื่อเวลา 13.30น.วันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานที่วัดใหม่ถ้ำแก้ว หมู่ 7 บ้านถ้ำแก้ว
ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้นำท้องถิ่นชุมชนมี นายพิษณุ อินสุธา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดแค นายจักรกฤช กำนันตำลาดแค ชาวบ้านตำบลลาดแค ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ร่วมกับพระครูรัตนพัชสาร(สามารถ จันทสาโร)ดร. เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดใหม่ถ้ำแก้วร่วมกัน จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2567 ทั้งนี้มี 1.นายพิษณุ อินสุธา มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท 2.นายจักรกฤช สุขใสและนางไหม สุขใส จำนวน 1,000 บาทและนางณัฐญาพร ก้อนทอง จำนวน 1,000 บาท เป็นค่าน้ำปานะ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ทั้งนี้พระครูรัตนพัชสาร(สามารถ จันทสาโร)ดร. เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต 2 เจ้าอาวาสวัดใหม่ถ้ำแก้วกล่าวว่าได้ร่วมกับ องค์กรท้องถิ่น ส่วนราชการทั้งภาครัฐเอกชนได้ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 39 รูปแล้วยังกลาสวเพิ่มเติมว่าการจัดบรรพชาครั้งนี้ได้จัดบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ์มากว่า 10ปี แล้วทั้งนี้สามเณร จะจ้องจำวัดปฏิบัติธรรมตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567ถึง วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2567 หลังจากลาสิขาแล้วจะมอบใบเกียรติบัตร และทุนการศึกษารูปละ 500 บาทพร้อมกับเด็กกำพร้าและยากจน “ชมรมบ้านดนตรีชนแดน” จำนวน 17 คนที่พระครูรัตนพัชรสาร(สามารถ จนฺทสาโร)สิงห์รักษ์.ดร เป็นประธานอุปถัมภ์เลี้ยงดูมอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภค-บริโภคทุกเดือนส่วนชุดนักเรียน อุปกรการเรียน ทุนการศึกษา จำนวน 17 คนจะมอบให้เดือนพฤษภาคม 2567 ต่อไป
***/อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/ กัญชิศา สุขเผือก/ภาพ/ข่าว/ภูมิภาค/082-182 3023/

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 4

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
3 (2 votes)

Leave a Reply

Translate »