ลำปาง-จัดตั้งศูนย์ COVID-19 & Home Isolation พร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 เชิญชวน ปชช.ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี ATK

0
(0)

เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารโภชนาการ รพ.ลำปาง จังหวัดลำปาง นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าฯลำปาง พร้อมด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุรรณรัตน์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผอ.รพ.ลำปาง ได้เปิดเผยสถานการณ์โรคติตเชื้อโควิด-19 และการจัดตั้งศูนย์ COVID-19 & Home Isolation พร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 กรณีพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น

นายสันติ กล่าวว่า “สำหรับ จ.ลำปาง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวมยอดสะสมจำนวน 4,043 ราย อัตราป่วย เท่ากับ 541.94 ต่อแสนประชากร และเสียชีวิต 34 ราย อัตราป่วยตาย 0.84 รักษาหาย 3,281 ราย อยู่ระหว่างรักษา 171 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยโครงการรับคนลำปางกลับ บ้าน 1,054 ราย (ร้อยละ 26.07) ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด 797 ราย (ร้อยละ 19.71 )และติดเชื้อภายใน จ.ลำปาง 2,192 ราย (ร้อยละ 54.22 )”

พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนล่าสุดคือ สถานศึกษา สถานบันเทิง สถานประกอบการ และตลาดสดในเขต อ.เมืองลำปาง โดย จ.ลำปาง พบติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ อ.แม่ทะ (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) อ.มืองลำปาง (ประเทศอังกฤษ) และ อ.แม่เมาะ (ประเทศอเมริกา) มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศด้วยโปรแกรม Test & Go

นพ.ประเสริฐ กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว จ.ลำปาง จึงต้องเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกให้ได้เร็ว และให้ได้มากที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด-19 ดังนั้นการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี ATK จึงมีความสำคัญและมีความจำเป็นในห้วงเวลาเช่นนี้โดยเกณฑ์ในการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามนิยามในการเฝ้าระวังโรค (Case definition for surveillance) ดังนี้

  1. ผู้ที่มีอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการดังต่อไปนี้ ให้ประวัติว่ามีไข้ วัดอุณหภูมิ ร่างกายได้ตั้งแต่ 37.5 องศา ขึ้นไป ไอมีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น 2.ผู้ที่มีประวัติอย่างน้อยหนึ่งอย่าง ดังต่อไปนี้ 1. เดินทางไปยัง มาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบิน 2. สัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าข่าย ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วง 14 วัน หลังสัมผัสผู้ติดเชื้อ 3.ไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของกลุ่มคน เช่น สถานบันเทิงตลาดตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล หรือขนส่งสาธารณะ ที่พบผู้ติดเซื้อเข้าข่าย ผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาทุกวัน

“ดังนั้นพี่น้องชาวลำปางที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ขอให้รีบตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATKด้วยตนเอง โดยสามารถซื้อได้จากร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าทั่วไป หรือ ขอรับบริการตรวจที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน.” นพ.ประเสริฐ กล่าว.

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »