พะเยา คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ติดตามงานที่ จ.พะเยาเป็นวันที่ 2

1
(1)

วันที่ 7 ม.ค.2565 นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 16 ในฐานรองหัวหน้าคณะทำงาน กำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) พร้อมด้วยผู้ตราจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 และคณะ ได้เดินทางไปตรวจสอบความเหมาะสม และความพร้อมโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และพบประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการ ที่อำเภอดอกคำใต้ ได้แก่โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องขุย หมู่ที่ 9 ต.คือเวียง งบประมาณ 500,000 บาท

ขณะเดียวกัน พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะก็ได้เดินทางไปตรวจพื้นที่โครงการต่างๆ ได้แก่โครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 15 ต.แม่ปืม อ.เมืองพะเยา งบประมาณ 497,000 บาท และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค บ้านสันม่วงใหม่ หมู่ที่ 6 ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ งบประมาณ 751,000 บาท

โดยพลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ หัวหน้าคณะฯ กล่าวว่า การเดินทางมาติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาคสำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ทั้ง 2 วัน ที่จังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ ทางคณะก็ได้ลงพื้นที่โครงการต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นโครงการที่ดี และถ้าหากเป็นโครงการพี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ เป็นความเดือดร้อนของประชาชน และมีเหตุผลความจำเป็น ทางรัฐบาลโดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ก็พร้อมที่จะสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ ต่อไป

ภาพ/ข่าว พรรณณีย์ มูลเทศ

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 1 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »