รองผู้ว่าฯ นำทีมคลังจังหวัด ประชุมหารือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการ มุ่งเบิกจ่ายตามเป้า กระจายเม็ดเงินในพื้นที่

0
(0)

วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัด นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน พร้อมด้วยคลังจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดลำปาง ตลอดจนติดตามปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พ.ย. 2564) งบประมาณภาพรวม ได้รับจัดสรร จำนวน 5,369.678 ล้านบาท ใช้จ่ายแล้วจำนวน 1,132.952 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.10

ในการนี้ที่ประชุมฯ ได้เร่งรัดให้หน่วยงาน เร่งดำเนินการลงนามในสัญญา เพื่อก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 2564 โดยให้จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อเกิดประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนที่กำหนด

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »