นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี…เยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด-๑๙….ชื่นชมและให้กำลังใจบุคคลากรสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

0
(0)
image_print

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด – ๑๙ แก่ประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงยิมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง ตำบลศรีมหาโพธิ โดมสเปซ ตลาด ๓๐๔ พลาซ่า ตำบลท่าตูม และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี ตำบลหนองโพรง จากนั้นได้เดินทางไปที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขุนศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม. ๘๐ หน่วยบริการย่อย (บ้านวังมืด) ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน กม. ๘๐ ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี เพื่อเยี่ยมการปฏิบัติงานและติดตามสถานการณ์ มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ให้กำลังใจแก่บุคลากรและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี

ทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ควบคู่ไปกับการฉีดวัคซีน คุณสมบัติสำคัญของวัคซีน COVID – ๑๙ ทุกตัวสามารถลดความรุนแรง ของการป่วยหลังการติดเชื้อ และการเสียชีวิตได้เกือบ ๑๐๐ % ซึ่งจะทำให้การต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และการสูญเสียชีวิตลดลงได้อย่างมาก และถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่อไปอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือบ่อยๆ เพื่อไม่ให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วกลายเป็นผู้แพร่เชื้อแบบไม่มีอาการที่อาจจะเป็นต้นเหตุ ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อจากผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วได้

เครดิต: สนง.สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี /นพ.สสจ.ปจ. /กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ/กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ /เลขาฯ สสจ.ปจ.

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »