เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ขอความร่วมมือวัดในเขตการปกครองทั้ง 16 อำเภอ ที่มีความพร้อมรับศพโควิด 19 ไปเผา

0
(0)

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จากการเปิดเผยของพระครูสุวัฒนาภรณ์รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ว่า พระราชวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลาวัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง

จากสถานการณ์โควิด 19 ที่ระบาดหนักทำให้พี่น้องประชาชนเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ในบางพื้นที่ทำให้วัดบางวัดที่รับผิดชอบในการเผาศพที่เสียชีวิตจากโควิด19 รับภาระมากขึ้นเช่นวัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน) เป็นต้น บางศพอยู่ไกลจากสถานที่ฌาปนกิจ เพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆทั้ง 16 อำเภอในจังหวัดสงขลาให้เกิดความรวดเร็วในการสงเคราะห์ประชาชน พระราชวรเวทีเจ้าคณะจังหวัดสงขลา ได้ขอความร่วมจากวัดต่างๆทั้ง 16 อำเภอ โดยจะเน้นวัดที่มีเตาเผาปลอดมลพิษ ซึ่งมีหลายวัดใน 16 อำเภอในการรับศพโควิดไปเผา ซึ่งรายละเอียดทางเจ้าคณะจังหวัดสงขลาได้ส่งชื่อวัดไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อแจ้งให้นายอำเภอในแต่ละอำเภอทราบแล้ว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูปลัดพลกฤต หรือหลวงเกียรติ วัดมหัตตมังคลาราม (วัดหาดใหญ่ใน)

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »