เด่นชัย Kick Off กิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ” เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ณ บริเวณบ้านห้วยลากปืน หมู่ที่ 10

0
(0)

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย/ผู้อำนวยการอำเภอ เป็นประธาน Kick Off กิจกรรม “สัปดาห์รณรงค์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ” เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ณ บริเวณบ้านห้วยลากปืน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ โดยมี ปลัดอำเภอ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารม้าที่ 12 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และพี่น้องประชาชน พร้อมด้วยเครื่องจักรกลหนักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
สำหรับลำห้วย/ลำน้ำ พื้นที่อำเภอเด่นชัยจะดำเนินการกิจกรรมรณรงค์กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ 5 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลห้วยไร่ เด่นชัย แม่จั๊วะ และตำบลปงป่าหวาย ตามลำดับ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่สนับสนุนเครื่องจักรกลหนัก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »