กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบ New Normal มอบกำลังใจ ความห่วงใยให้เด็กนักเรียน และเด็กพิเศษ ในพื้นที่สัตหีบ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

0
(0)
image_print

กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมวันเด็กในรูปแบบ New Normal มอบกำลังใจ ความห่วงใยให้เด็กนักเรียน และเด็กพิเศษ ในพื้นที่สัตหีบ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564

   วันที่ 30 มี.ค.2564 พล.ร.อ.สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ชมรมภริยากองเรือยุทธการ ผู้แทนบริษัท คิงส์ เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ประกอบด้วย การมอบของขวัญ ของเล่น ให้นักเรียนโรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ จำนวน 920 คน และมอบของขวัญ ของเล่น และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้เด็กพิเศษ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ จำนวน 220 คน เพื่อมอบความห่วงใย สร้างกำลังใจให้เด็กในพื้นที่สัตหีบ

   จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 กองเรือยุทธการจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมวันเด็กที่จัดเป็นประจำในวันเสาร์ที่สองของสัปดาห์ในเดือนมกราคมของทุกปี เป็นการแจกของขวัญ ของเล่น ให้กับเด็ก และนักเรียนในพื้นที่สัตหีบ รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ในรูปแบบ NEW NORMAL เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่กองเรือยุทธการ รวมถึงมูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ที่เป็นสถานที่ดูแลเด็กพิเศษหรือเด็กที่มีปัญหาความบกพร่อง ไม่ว่าจะด้านร่างกาย การเรียนรู้อีกด้วย 

   กองเรือยุทธการยังคงให้ความสําคัญกับเด็ก และเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคล ที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสําคัญของประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต ตามคําขวัญวันเด็ก ประจําปี 2564 ที่ว่า “เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม”

ลูกจันทร์ 0935525999

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »