เทศบาลเมืองน่าน “สุรพล” อดีตนายกสามารถ ครองแชมป์ไว้ได้พาลูกทีมเข้าสภาอีก 14 คน

3.8
(5)

เทศบาลเมืองน่าน “สุรพล” อดีตนายกสามารถ ครองแชมป์ไว้ได้พาลูกทีมเข้าสภาอีก 14 คน

จังหวัดน่าน รายงานผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 19 แห่ง โดยตั้งแต่เช้าเช้าเปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 08.00 น. กระทั่งปิดหีบเวลา 17.00 น. ไม่มีรายงานพบผู้กระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งแต่อย่างใด และบรรยากาศโดยรวมเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทยอยกันมาเข้าคูหา
โดยเฉพาะเทศบาลเมืองน่าน ถือว่าเป็นไฮไลท์ของการเลือกตั้งครั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีมากถึง 3 คน ประกอบด้วยเบอร์ 1 นายจักรพันธ์ เทพสุคนธ์ หัวหน้ากลุ่มเขตเมืองพัฒนา  เบอร์ 2 นายสุรพล เธียรสูตร อดีตนายกเทศมนตรีเมืองน่าน หัวหน้ากลุ่มเมืองน่านน่าอยู่ และ 3.นายเศรษฐพงศ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์ หัวหน้าคณะก้าวหน้า

สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วย 3 เขตเลือกตั้ง 31 ชุมชน เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวน 12  หน่วยเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งที่ 3 มีจำนวน 14 หน่วยเลือกตั้ง รวม 41 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล เขตละ 6 คน รวม 18 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 15,857 คน ชาย 7,542 คน หญิง 8,314 คน มาใช้สิทธิ์ 9,635 คน ผู้ไม่ใช้สิทธิ์ 6,222 คน คิดเป็นร้อยละ 60.76 เปอร์เซ็น บัตรเสีย 292 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 432 คน
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสุรพล เธียรสูตร อดีตนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตเทศบาลเมืองน่าน ให้เป็นนายกฯ ต่ออีกสมัย  สามารถนำลูกทีมเข้าวินรวมทั้งสิ้น 14 คน จากจำนวนสมาชิกสภาฯ(สท.)  18 คน  ประกอบด้วย
กลุ่มเมืองน่านน่าอยู่  เขต 1 ได้มา 5 คน
เขต 2 ได้มา 3 คน เขต 3 ได้มายกทีม 6 คน
กลุ่มเขตเมืองพัฒนา มีอิสระได้มา 1 คน เขต 1 ไม่ได้ เขต 2 ได้มา 3 คน เขต 3 ไม่ได้
กลุ่มคณะก้าวหน้า ไม่ผ่านการคัดเลือก ในครั้งนี้

@@@@@@@

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน
โทร.084-8084888

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 3.8 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 5

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
2 (1 vote)

Leave a Reply

Translate »