ชาวพะเยาใจบุญควักเงิน 500,000 บาท บริจาคซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ (นี่แหละที่สังคมต้องการ)

3
(2)

ชาวพะเยาใจบุญควักเงิน 500,000 บาท บริจาคซื้อเครื่องมือทางการแพทย์
คนพะเยาใจบุญควักเงิน 500,000 บาท บริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลพะเยากรณีขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยามีคนไข้เป็นจำนวนมากที่เดินทางเข้ามาทำการรักษาที่โรงพยาบาลทำให้อุปกรณ์ทางด้านการแพทย์ขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้กับผู้ป่วยทำให้ครอบครัวเหล่าสิริวัฒนาไพศาล เมื่อทราบข่าวจึงได้รวบรวมเงินเป็นจำนวน 500,000 บาท เพื่อมอบให้กับทางโรงพยาบาลพะเยาเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มาใช้รักษาคนไข้ของโรงพยาบาล

นางสาวสุคนธรา เหล่าศิริวัฒนาไพศาล กล่าวว่าทางครอบครัวได้เข้ามาใช้บริการกับทางโรงพยายาลหลายรุ่นโดยเฉพาะคุณแม่เข้าทำการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้จนถึงวาระสุดท้าย จึงทราบซึ้งและเห็นความสำคัญของการรักษาผู้เจ็บป่วย จึงปรึกษากับญาติพี่น้องจะนำเงินในส่วนของของแม่และครอบครัวมาบริจาคเพื่อเป็นกุศลและประโยชน์ต่อส่วนรวม และเนื่องในวันที่ 11 มีนาคม 2564 สัปดาร์ไตโลกด้วย

โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยาและทีมแพทย์พยาบาลเข้าร่วมรับเงินในครั้งนี้และจะนำไปซื้อเครื่องฟอกไตที่กำลังขาดแคลนไม่เพียงพอกับผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ สร้างความปิติยินดีแก่คณะแพทย์ของโรงพยาบาลเป็นอย่างมากส่วนผู้ให้ครอบครัวศิริพัฒนาไพศาลก็มีความยินดีและยังกล่าวต่อท้ายอีกว่าหากทางโรงพยาบาลพะเยาขาดเหลือหรือมีอะไรให้ช่วยทางครอบครัวก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ
สัมภาษแพทย์หญิงกติกา หารือ นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาพ/ข่าว พรรณณีย์ มูลเทศ

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 3 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 2

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
5 (1 vote)

Leave a Reply

Translate »