จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

0
(0)
image_print

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชอัยยิกานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน บุคลากรแพทย์ พยาบาล และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

โอกาสนี้ นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้น นำผู้ร่วมพิธีขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีจอมราชา อย่างกึกก้องพร้อมเพรียงกัน
จากนั้น นายศเนติ จิรภาสอังกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะเลขานุการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานว่า เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทุกจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยทั่วประเทศ และพสกนิกรทั่วประเทศ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” โดยดำเนินการมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ที่ขาดแคลน จำนวน 133 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลในการให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข และเป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และยังประโยชน์ในการเพิ่มความสามารถด้านการช่วยเหลือประชาชนได้มากยิ่งขึ้น สำหรับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ทำการสำรวจเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลน ไปยังโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด แจ้งไปยังสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และได้รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ประเภท “เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ” จำนวน 4 เครื่อง รวมมูลค่า 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) โดยในวันนี้มี นายแพทย์สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ พร้อมด้วยบุคลากรแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เข้ารับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์คุณงามความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในทุกโอกาสอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสนองพระราชดำรัส “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ทั้งนี้ ประเทศชาติจะมั่นคงได้ ประชาชนต้องมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง ต้องเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ทำงานสังคมสงเคราะห์ ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะอื่น ๆ ด้วยความทุ่มเท ด้วยความตั้งใจ ด้วยความใส่ใจ และด้วยหัวใจเดียวกัน นั่นคือ หัวใจของราชสีห์ผู้บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาพยาบาล และเพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีโครงการที่ประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน เพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบต่อไป

//////////////////

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »