รพ.สต.แดนชุมพล อ.สอง ผลการปฏิบัติงานผ่านยอดเยี่ยม 95.69

5
(1)
image_print

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2567 ตามที่
นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้แต่งตั้งตณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการประเมินเกณฑ์คุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ออกตรวจประเมิน คุณภาพและมาตราฐานในการบริการสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดแพร่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่

โดยมีนางสุชาดา ใจสุดา ผอ.รพ.สต.แดนชุมพลได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน

ปรากฎว่าผลการปฏิบัติงาน ผ่านยอดเยี่ยม 95.69 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย///

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »