ภาคเอกชนแพร่ ยื่นขอ ภาครัฐ อปท.จัดซื้อจัดจ้างห้างร้านในท้องถิ่นแพร่ และสนับสนุนศิลปินนักแสดงของจังหวัดแพร่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งภายในจังหวัดแพร่

0
(0)
image_print


วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดแพร่(หอการค้าจังหวัดแพร่,สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่,ชมรมธนาคารจังหวัดแพร่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ ) ได้ยื่นหนังสือ ต่อนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแพร่ (กรอ.จังหวัดแพร่) โดยหนังสือที่ยื่นต่อจังหวัดแพร่ มีเนื้อความว่า
ในนามตัวแทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมและการขับเคลื่อนด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดแพร่
จากการประชุม กรอ.จังหวัดแพร่ ในวันที่ 3 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการ กกร.จังหวัด
แพร่ ได้มีข้อสรุปว่า ขอความร่วมมือให้หน่วยงานราชการภาครัฐ รวมถึงหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดแพร่ ขอให้พิจารณาสนับสนุน การจัดซื้อ จัดจ้าง จากผู้ประกอบการห้างร้านต่างๆ ที่อยู่ใน
จังหวัดแพร่ก่อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เกิดการจับจ่ายใช้สอยระบบเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นภายใน
จังหวัดแพร่ สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่ และจะมีการเสียภาษีจากการจ้างงาน การ
จัดซื้อดำเนินงานต่างๆเพิ่มขึ้นในจังหวัดแพร่ รวมถึงหากเป็นงานประเภทการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรม ขอให้
หน่วยงานต่างๆสนับสนุนการจัดจ้างศิลปินและการแสดงในจังหวัดแพร่ก่อน เพื่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถิ่น
รวมถึงยังเป็นการช่วยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมให้เป็นที่รู้จักและศิลปินและนักแสดงต่างๆในจังหวัดแพร่ ได้มี
โอกาสแสดงออกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น Soft Power ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบ
เศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »