พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนฯ และโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

0
(0)
image_print


เมื่อ 13 พฤษภาคม 2567 นายสาโรจน์ ศิริเมือง ผู้แทนมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุระศักดิ์ เพียสุระ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของเด็กใน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโรงเรียนในพื้นที่ตำบลนาเกียน
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสิ้น 5 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านใบหนา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
2.โรงเรียนบ้านนาเกียน โครงการเกษตรในโรงเรียน ก.ไก่ ข.ไข่ และสร้างอ่างล้างหน้าแปรงฟัน
3.โรงเรียนบ้านห่างหลวง โครงการยุวเกษตรอัจฉริยะอย่างพอเพียง
4.โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ โครงการสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์
5.โรงเรียนบ้านแม่โขง โครงการอาหารเช้าสำหรับเด็กในโรงเรียน

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มุ่งมั่นดำเนินงานตามภารกิจ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนและมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »