ลิ้นจี่หัวปี จากต้นพญาลิ้นจี่ต้นแรกของจังหวัด อายุกว่า 50 ปีเลื่องชื่อผลไม้ ของดีจังหวัด1ปีมีกิน1คร้้ง

0
(0)
image_print

วันที่ 14 พ.ค 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโรงเรียน บ้านทุ่งป่าข่า ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาได้ปลูก ต้นลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย ต้นแรกของจังหวัดพะเยาจนเป็นต้นพญาลิ้นจี่ แม่พันธุ์มีอายุกว่า50ปี ที่ยืนต้นในโรงเรียน บ้านทุ่งป่าข่า กว่า10 ต้นมีขนาดลำต้นโตใหญ่สูง แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่วบริเวณโรงเรียน และเป็นแลนด์มาร์ค ของ อ. แม่ใจ จ.พะเยา และของชุมชนบ้านทุ่งป่าข่า ที่ทาง นายณรงค์ สารเร็ว ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่าพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ในตำบลศรีถ้อย ช่วยอนุรักษ์ ไว้ และให้ชาวบ้าน มาทำการ เพาะพันธุ์นำไปปลูกขยายพันธุ์ จนเป็นผลไม้ลิ้นจี่ ขึ้นชื่อที่สำคัญของจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน และ1 ปีจะออกผลให้กินเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ช่วงนี้ผลลิ้นจี่กำลังจะออกสู่ท้องตลาดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมราคาซื้อจากสวนกิโลกรัมละ 150 บาท

น.ส.พัทธ์ธีรา กิจตาวงค์ ครูรร.บ้านทุ่งป่าข่า กล่าวว่า โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่าได้มีต้นลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย ต้นแรกของจังหวัดพะเยามีอายุกว่า50ปี และแต่ละปีจะออกผลและลิ้นจี่ มีรสชาด หอมหวาน กรอบ อร่อย

นางพาณีย์ ชัยชนะ เจ้าของสวนลิ้นจี่ไร่ภูตะวันที่ปลูกลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย ไว้ กล่าวว่าในปีนี้ ลิ้นจี่ได้ออกผลผลิตดีและมีราคา ซึ่งลิ้นจี่ก็จะออกสู่ท้องตลาดช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป สำหรับราคาขายในสวน 150 บาทต่อ 1 กิโลกรัม ในแต่ละปีการซื้อขายลิ้นจี่จะมีผู้สั่งจองไว้ทุกปี

ทั้งนี้จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตร จังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานลิ้นจี่ อำเภอแม่ใจจัดงานส่งเสริมสินค้าการเกษตร “ลิ้นจี่คุณภาพ แม่ใจ ” ในวันที่ 18-28 พฤษภาคม 2566 ณ ตลาดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดและวันที่17 พ.ค 67 จะมีการบวชและ สืบชะตาต้นพญาลิ้นจี่ ที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า ด้วย

สัมภาษณ์ น.ส.พัทธ์ธีรา กิจตาวงค์ ครูรร.บ้านทุ่งป่าข่า(เสื้อยึดสีชมพู)

สัมภาษณ์ นางพาณีย์ ชัยชนะ เจ้าของสวนลิ้นจี่ไร่ภูตะวัน

ปัณณวิชญ์ อยู่ดีจังหวัดพะเยา

14-05-67พะเยา ลิ้นจี่หัวปี จากต้นพญาลิ้นจี่ต้นแรกของจังหวัด อายุกว่า 50 ปีเลื่องชื่อผลไม้ ของดีจังหวัด1ปีมีกิน1คร้้ง

วันที่ 14 พ.ค 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณโรงเรียน บ้านทุ่งป่าข่า ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาได้ปลูก ต้นลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย ต้นแรกของจังหวัดพะเยาจนเป็นต้นพญาลิ้นจี่ แม่พันธุ์มีอายุกว่า50ปี ที่ยืนต้นในโรงเรียน บ้านทุ่งป่าข่า กว่า10 ต้นมีขนาดลำต้นโตใหญ่สูง แผ่กิ่งก้านสาขาปกคลุมไปทั่วบริเวณโรงเรียน และเป็นแลนด์มาร์ค ของ อ. แม่ใจ จ.พะเยา และของชุมชนบ้านทุ่งป่าข่า ที่ทาง นายณรงค์ สารเร็ว ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่าพร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน ในตำบลศรีถ้อย ช่วยอนุรักษ์ ไว้ และให้ชาวบ้าน มาทำการ เพาะพันธุ์นำไปปลูกขยายพันธุ์ จนเป็นผลไม้ลิ้นจี่ ขึ้นชื่อที่สำคัญของจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน และ1 ปีจะออกผลให้กินเพียง 1 ครั้งเท่านั้น ช่วงนี้ผลลิ้นจี่กำลังจะออกสู่ท้องตลาดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมราคาซื้อจากสวนกิโลกรัมละ 150 บาท

น.ส.พัทธ์ธีรา กิจตาวงค์ ครูรร.บ้านทุ่งป่าข่า กล่าวว่า โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่าได้มีต้นลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย ต้นแรกของจังหวัดพะเยามีอายุกว่า50ปี และแต่ละปีจะออกผลและลิ้นจี่ มีรสชาด หอมหวาน กรอบ อร่อย

นางพาณีย์ ชัยชนะ เจ้าของสวนลิ้นจี่ไร่ภูตะวันที่ปลูกลิ้นจี่ พันธุ์ฮงฮวย ไว้ กล่าวว่าในปีนี้ ลิ้นจี่ได้ออกผลผลิตดีและมีราคา ซึ่งลิ้นจี่ก็จะออกสู่ท้องตลาดช่วงปลายเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป สำหรับราคาขายในสวน 150 บาทต่อ 1 กิโลกรัม ในแต่ละปีการซื้อขายลิ้นจี่จะมีผู้สั่งจองไว้ทุกปี

ทั้งนี้จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานเกษตร จังหวัด พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานลิ้นจี่ อำเภอแม่ใจจัดงานส่งเสริมสินค้าการเกษตร “ลิ้นจี่คุณภาพ แม่ใจ ” ในวันที่ 18-28 พฤษภาคม 2566 ณ ตลาดบีบี อำเภอแม่ใจ จังหวัดและวันที่17 พ.ค 67 จะมีการบวชและ สืบชะตาต้นพญาลิ้นจี่ ที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า ด้วย

สัมภาษณ์ น.ส.พัทธ์ธีรา กิจตาวงค์ ครูรร.บ้านทุ่งป่าข่า(เสื้อยึดสีชมพู)

สัมภาษณ์ นางพาณีย์ ชัยชนะ เจ้าของสวนลิ้นจี่ไร่ภูตะวัน

ปัณณวิชญ์ อยู่ดีจังหวัดพะเยา

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »