พายุฤดูร้อนอ.เด่นชัยโดนด้วย 2ตำบล 103หลังคา

5
(1)
image_print

เมื่อวัน14
พฤษภาคม 2567 น.ส.รำพู จันต๊ะปะตุ หน.สนง.ปภ แพร่ ได้รายงานความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเมื่อเย็นวันที่13 พ.ค.67ให้ นายชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ โดย
สรุปความเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 2 อำเภอ 7 ตำบล 23 หมู่บ้าน 192 หลังคาเรือน
อำเภอลอง 5 ตำบล 14 หมู่บ้าน 89 หลังคา
อำเภอเด่นชัย ๒ ตำบล 9 หมู่บ้าน 103หลังคา

น.ส.รำพู จันต๊ะปะตุ หน.สนง.แภ.แพร่ กล่าวว่า การดำเนินการและการให้ความช่วยเหลือ
อำเภอ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารถภัยจังหวัดแพร่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าประเมินความเสียหายและให้การช่วยเหลือแล้ว

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ แจ้งเตือนทุกอำเภอเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อิทธิพลของมรสุมและพายุฤดูร้อน เตรียมความพร้อม เครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกล ยุทโธปกรณ์ กำลังพลพร้อมให้
ความช่วยเหลือทันทีตลอด ๒๔ ชั่วโมง เมื่อได้รับการร้องขอ
หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามข้อสั่งการและมาตรการ
ตามหนังสือกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร (กปภจ) 0021.2/142
ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ให้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป

ทางด้าน ทต.ห้ฝนอ่อ อ.ลองนายสมชาย จารุรัชต์ นายกฯเทศมนตรีตำบลห้วยอ้อ คณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้
สทฤทธิ์/แพร่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »