จ.แพร่จัดพิธีสืบชะตาศาลหลักเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2567

4.7
(3)
image_print

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.09 น. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีสืบชะตาศาลหลักเมืองแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม และสืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารและคณะครูสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ พนักงานเทศบาล หน่วยงานราชการและเอกชนจังหวัดแพร่ และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ ณ บริเวณศาลหลักเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สมฤทธิ์/ แพร่

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 4.7 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 3

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »