จังหวัดแพร่จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

5
(1)
image_print
      วันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.19 น. ที่ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีบรรพชาสามาเณร จำนวน 84 รูป ตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 20 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2567 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยสามเณรทั้งหมดจะได้ปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรม ตลอดช่วงบรรพชาตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2567 
         ในการนี้ จังหวัดแพร่ขอเชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพและนุโมทนากุศลในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ดังกล่าว โดยสามารถร่วมทำบุญได้ที่ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ กลุ่มงานปกครอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดแพร่ โทร 054-511037 และ 054-521024 หรือ 081-1717243 ร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณร รูปละ 3,500 บาท หรือตามจิตศรัทธา ประกอบด้วยค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าภัตตาหารเช้า , เพล น้ำปานะ น้ำดื่ม จำนวน 15 วัน , ค่าวัสดุเครื่องเขียนสำหรับสามเณรใช้ศึกษาปฏิบัติธรรม โดยเงินบริจาคตามโครงการสามารถนำไปลดหย่อนภาษีในปีต่อไปได้

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 5 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »