จังหวัดน่าน ร่วมกับ ททท. สำนักงานน่าน หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดน่านในเที่ยวบินแรกของวันที่ 13 เมษายน 2567

0
(0)
image_print

จังหวัดน่าน ร่วมกับ ททท. สำนักงานน่าน หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดน่านในเที่ยวบินแรกของวันที่ 13 เมษายน 2567

เมื่วันที่ 13 เมษายน 2567 ณ อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานน่านนคร(สนามบินน่าน) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน หัวหน้าส่วนราชการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเครือข่ายภาคีด้านการท่องเที่ยว ร่วมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดน่านในเที่ยวบินแรกของวันที่ 13 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ประจำปีพุทธศักราช 2567

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะเป็นการสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ที่มีความโดดเด่นเชิงสร้างสรรค์ด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ โดยนำเสนอภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในรูปแบบของงานประเพณี การละเล่น การสืบสานด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ที่ล้วนแต่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ตัวตนของคนน่าน ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวจังหวัดน่านในช่วงฤดูร้อน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในช่วงของงานประเพณีปี๋ใหม่เมือง 2567 หรือเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดน่านครั้งนี้

นอกจากนี้ ททท. สำนักงานน่าน ยังได้จัดกิจกรรมบูชาตุงปี๋ใหม่ ก่อเจดีย์ทรายที่วัดพระธาตุช้างค้ำ วรวิหาร เพื่อให้นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน ร่วมทำบุญเนื่องในประเพณีสงกรานต์อีกด้วย นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม 9 จุดไหว้สาเสริมบารมี มหามงคลพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อรับของที่ระลึกมงคลจาก ททท. สำนักงานน่าน สำหรับผู้ที่ร่วมทำกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชน ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดขึ้น เพื่อให้เกิดการต่อยอดคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งมอบคุณค่าของประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการสร้างความประทับใจ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ในการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จั

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »