จ.พังงา จัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2
(1)
image_print

วันที่ 18 มี.ค. 65 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นำข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้วางพานพุ่มดอกไม้ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวถวายราชสดุดี และอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงวางรากฐานสำคัญของการปกครองประเทศ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2488 อันเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน ถือเป็นปฐมบทแห่งการปกครองท้องถิ่นของประเทศไทย

เกิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานครฯ เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 2 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »