เพชรบูรณ์ ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ประมูลเลขสวย

0
(0)
image_print

เพชรบูรณ์ ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ประมูลเลขสวย
ผู้สื่อข่าวรายงานที่ ห้องศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน เปิดการประมูลหมายเลข ทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วประเทศ และ นาย สมหวัง ทองขาว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กรมการขนส่งทางบกร่วมพิธี ทั้งนี้สำนักงาน ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางสุธีวรรณ ศรีสุข ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดกิจกรรม การประมูล ทะเบียนรถเลขสวย หมวดอักษร กน ” กิจการก้าวหน้านำพารุ่งเรือง ” จำนวน 301 หมายเลข ทางสำนักงาน ขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถ เข้าทำพิธีอธิษฐานจิตโดย หลวงพ่อบุญช่วย ฐานธัมโม พระเกจิแห่งเมืองเพชรบูรณ์ วัดวังทองเจริญธรรม ตำบลสามแยกวังชมพู อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแคล้วคลาดปลอดภัยให้กับผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยของจังหวัดเพชรบูรณ์ สื่อความหมาย แผ่นป้ายมีลักษณะพิเศษ เป็นภาพกร๊าฟฟิก มีสีสันสวยงาม รวมภาพสัญลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ไว้ในแผ่นป้าย โดยมีความโดดเด่นอลังการ ไม่เหมือนใคร มีทิวทัศน์สวยๆของทะเลภูเขาหลายรอบ และทะเลหมอกสีขาวสวยสดงดงาม เป็นเอกลักษณ์และสื่อความหมายของจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายในภาพ บ่งบอกถึง อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่บนยอดเขาสูงสุดของเขาค้อ สร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของพลเมือง ทหารตำรวจ ผู้พลีชีพในการสู้รบ เพื่อปกป้องพื้นที่ รอยต่อ 3 จังหวัดคือจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลยตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 – 2525 และภาพวัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ถูกสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชย์ครบ 60 ปี สร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่ ผู้ประมูลได้ เป็นอย่างยิ่ง วิธีประมูล โดยการเสนอราคาด้วยวาจา ( เคาะไม้ ) และผ่านทางอินเทอร์เน็ต WWW.tabinrod.con เพียงวันเดียว หมายเลข ที่ออกประมูล จะเป็นเลข SUPER HERO การประมูลในครั้งนี้ เงินที่ได้จากการประมูล ทั้งหมด จะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการ

ขนส่งทางบก จะนำไปใช้ในการรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ทางถนนให้กับทุกจังหวัด อาทิเช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และเทศกาลสำคัญของแต่ละจังหวัด การมอบอุปกรณ์ แก่ผู้พิการ การจัดอบรมให้ความรู้พนักงานขับรถขนส่งนักเรียน พนักงานขับรถโดยสารและพนักงานขับรถบรรทุก การจัดทำโครงการสนามจราจรเยาวชนโครงการอบรมให้ความรู้ผู้รับผิดชอบในการขอใบอนุญาตขับรถ และเพื่อเป็นการลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ประสบภัยส่งผลให้ประเทศชาติได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ผู้ที่ได้ หมายเลขทะเบียนรถตามความประสงค์แล้วเจ้าของทะเบียนรถสวยยังมีส่วน ร่วมทำบุญกุศลในการบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนส่งเสริม และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน บรรยากาศภายในงาน เริ่มคึกคัก ขึ้นเมื่อเริ่มมีการประมูล เลข 4 ตัว โดย เริ่มจากเลข กน 1111 โดยผู้ชนะการประมูลได้แก่ นาย ฉันท์ฑิต บุ้นประสิทธิ์ชัย ในราคา 190,000 บาท ส่วนหมายเลข กน 8888 และ กน 9999 ได้มีคหบดี ท่านหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมูลได้ไป ทั้งนี้ ยอดรวม ของการประมูล หมายเลขสวย ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 8 ในหมวด กน ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ยอดรวม หมวด กน ได้จำนวนเงิน 11,676,0000 บาท และเลขค้างชำระ นำออกมาประมูลใหม่ ได้จำนวนเงิน 732,000 บาท รวมยอดทั้งหมด 12,408,000 บาท
****/อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/น.ส.หัสยา ชมพู/ บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม /ภาพ/ข่าว/

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Leave a Reply

Translate »