โควิดสงขลาพุ่งน่าตกใจ พบรายใหม่ 504 คน “นิพนธ์” ห่วง 5 จังหวัดชายแดนใต้ พบติดเชื้อรายใหม่ 2,101 คน สั่งให้จังหวัดเตรียมสถานที่ตั้งโรงพยาบาลลสนามรับมือ

0
(0)
image_print

วันที่ 9 ต.ค.64 รายงานข่าว จากกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง สำนักงานสาธารณสุข จ.สงขลาเปิดเผยจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 504 คน ยอดผู้ป่วยสะสม 36,439 คน เสียชีวิต 160 คน นอนรักษาในโรงพยาบาล 6,400 กว่าคน รักษาหายกลับบ้านแล้ว 29,500 กว่าคน
รายงานข่าวว่า ผู้ป่วยที่พบจากการตรวจคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่สูงสุด กระจายในครอบครัวและชุมชนหลายอำเภอ ที่มีสถิติสูงติดต่อกันมี อ.เมือง หาดใหญ่ จะนะ สิงหนคร รัตภูมิ สะเดา สะบ้าย้อยและ อ.เทพา ส่วนอำเภออื่นๆพบผู้ป่วยบ้างแต่ไม่มาก นอกจากนั้นพบในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในโรงงาน ชุมชน ร้านค้า บริษัท และกลุ่มผู้เดินทางจากต่างจังหวัด
นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทยเปิดเผยที่ จ.สงขลา ว่านายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงสถานการณ์โควิดในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยเฉพาะ จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ จ.สงขลา ที่ยังพบผู้ติดเชื้อค่อนข้างสูง จึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานบูรณาการ เพื่อลดผู้ติดเชื้อ แนวทางการควบคุสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด
นายนิพนธ์ฯ เปิดเผยว่า ตนรับรายงานสถานการณ์โควิดรายใหม่ที่พบใน 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จ.สงขลา 504 คน ยะลา 650 คน นราธิวาส 470 คน ปัตตานี 413 คน และ จ.สตูล 64 คน ซึ่งถือว่ายังสูงอยู่ ตนได้รับรายงานจากหน่วยงานสาธารณสุข พบว่ามีการแพร่ระบาดลงสู่ชุมชนและครอบครัว
นายนิพนธ์ฯ เปิดเผยว่า ควรให้มีการจัดตั้งสถานกกกันโรคท้องที่ การกักกันที่บ้านหรือระบบดูแลผู้ป่วยโควิดในชุมชน โดยมอบภารกิจหลักท้องที่และส่วนท้องถิ่นและสาธารณสุขในพื้นที่ จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับโรงพยาบาลสนามเพื่อใช้รองรับผู้ป่วยให้เพียงพอ จะมีมาตรการดูแลอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด จึงต้องลงพื้นที่อย่างเข้มข้น
“เพื่อเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมป้องกันโรค เน้นการปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจไว ติดตาม และคัดแยก กักตัวเน้นค้นหารผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้สัมผัสใก้ลชิดที่อยู่ร่วมกันในบ้านและชุมชนและสถานประกอบการ โดยใช้ โดยใช้ชุดทดสอบ ATK คัดกรอง เพื่อติดตามค้นหาผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อให้เร็วที่สุดและครบทุกคน ปรับมาตรการดูแลประชาชนในเชิงรุกเพิ่มมากขึ้น”

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 0 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 0

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »