กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดงานครบรอบ 19 ปี “ธรรมชาติสมดุล ป่าไม้เป็นทุนเกื้อหนุนสัตว์ป่า”

4
(1)
image_print

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ครบรอบ 19 ปี โดยได้บูชาพระพุทธไตรสสตวรรษนุสรณ์ บูชาท้าวมหาพรหม และถวายเครื่องราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชนป่าไม้ จากนั้น มอบโล่และรางวัล ประกอบด้วย เครื่องหมายเชิดชูเกียรติพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ข้าราชการเกษียณอายุราชการอำนวยการระดับสูง ข้าราชการพลเรือน และลูกจ้างประจำ ดีเด่น ประจำปี 2564 และผู้ช่วยเหลือราชการกรมอุทยานแห่งชาติฯ
โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คณะผู้บริหาร ทส. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับรางวัลต่างๆ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันที่มีความสำคัญและน่าภาคภูมิใจเพราะเป็นวันกำเนิดหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทและภารกิจหลักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เนื่องจากเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่า และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยตลอดระยะเวลา ๑๙ ปี ที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ทำหน้าที่ปกป้องดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของประเทศไว้ได้เป็นอย่างดี โดยขอให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินงาน มากขึ้น ตามนโยบาย ทส ยกกำลัง ๒ บวกสี่ คือการสนองงานพระราชดำริ การเร่งรัดจัดทำกฎหมายลำดับรอง การแก้ไขปัญหาที่ดินราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ การปลูกป่าและป้องกันไฟป่าให้ได้ตามเป้าหมาย การดำเนินการตามมติคณะกรรมการมรดกโลกในผืนป่าแก่งกระจาน การผลักดันพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน และพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์-คลองลาน เป็นมรดกโลก รวมถึงการผลักดันพื้นที่อนุรักษ์อื่นเพื่อการประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่

เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านพึงตระหนักอยู่เสมอว่าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ เป็นความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสพิทักษ์ทรัพย์ที่ล้ำค่าของแผ่นดินเพื่อให้ลูกหลานได้มีทรัพยากรธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์สืบไป และขอขอบคุณ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทุกท่าน ที่มีความตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะ ขอชื่นชมในความเป็นผู้ที่มีความเสียสละ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการลาดตระเวน ตรวจปราบปราม ผู้ที่ต้องเกษียณอายุราชการ ตลอดจนผู้ช่วยเหลือทางราชการที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ

ให้คะแนนบทความนี้

กรุณาเลือกจำนวนดาว

คะแนนค่าเฉลี่ย 4 / 5. จำนวนผู้ให้คะแนนโวต 1

ยังไม่มีผู้ให้คะแนนบทความนี้

Sending
User Review
0 (0 votes)

Leave a Reply

Translate »